Item.

Tajuk Produk / Buku GIS

Keperluan

Jenis Produk

Harga Per Unit

1.

E-Book

Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional Dan MapBasic

 

Mengandungi :       

i.  Tip Penggunaan Perisian MapInfo Professional

Mengandungi tip-tip paparan peta, manipulasi data atribut, manipulasi data peta/grafik, petukaran format data, kordinat peta dan pengiraan luas.

 

ii.  Tip Penggunaan Perisian MapBasic

Topik Penggunaan MapBasic pula disediakan sebagai rujukan awal bagi para pembaca yang berminat untuk mengenali dan menguasai perisian MapBasic. Bahan rujukan ini menyenaraikan contoh-contoh skrip yang telah digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul-modul aplikasi GIS yang boleh disesuaikan mengikut keperluan pembaca.

 

Penulis Ia juga menyenaraikan contoh-contoh aplikasi GIS yang telah dibangunkan menggunakan perisian MapBasic yang diharap dapat membantu pembaca mengaplikasikan data GIS serta memaksimakan penggunaan perisian MapInfo Professional sedia ada di agensi atau jabatan masing-masing. Pembaca hanya perlu mengikuti prosidur yang disediakan dan seterusnya mengujilari dan mengubahsuai skrip-skrip yang dibekalkan bersama bahan rujuan ini.

 

 

Contoh E-Book, sila klik >Di Sini<

 

>Detail Tempahan<

- Username

- Password

- OS windows

- Internet connection

- Web browser

- DNL Reader (Download)

GotoGIS E-book Web

Capaian produk dalam talian web/internet.

Lesen penggunaan :

12 bulan dari tarikh penyerahan username dan password

RM30.00