Cara Capaian

Item 2 (Cetakan Buku, Saiz A4)

 

 

Tajuk Produk : (Hardcopy)

 

Penggunaan Perisian MapInfo Professional Dalam Pembangunan Data GIS

 

 

Package ini ditawarkan kepada pembaca yang membuat pembelian melalui www.gotogis.com sahaja.

 

 

Harga Per Unit : RM30.00 (Semenanjung Malaysia)

(termasuk kos penghantaran)

 

 

Sila maklumkan kepada kami melalui email gotogis2u@gmail.com atau entermap@yahoo.com jika tuan berminat mendapatkan buku/produk atas.

 

 

*Sebelum meneruskan pembelian, sila rujuk Kaedah Penghantaran dan Terma Dan Syarat Pembelian.

 

 

Kaedah Penghantaran Produk dan Capaian

 

1. Sebaik sahaja menerima email dan slip pengesahan pembayaran dari pihak tuan dan transaksi disahkan betul, pihak kami akan membuat penghantaran produk ini secara pos ke alamat yang dikemukakan.

 

2. Sila hubungi pihak kami (011-16101223) melalui email gotogis2u@gmail.com atau entermap@yahoo.com sekiranya pihak tuan masih belum menerima buku tersebut dalam tempoh 5 hari selepas tempahan dan bayaran dibuat.

 

 

Terima kasih di atas sokongan tuan/puan.

 

 

 

 

Terma Dan Syarat Pembayaran/Pembelian Produk

 

1.     Proses penghantaran produk ini akan dilaksanakan sebaik sahaja pihak kami menerima bukti slip bayaran daripada tuan/puan dan setelah transaksi tersebut disahkan betul.

 

2.     Produk ini adalah hak milik terpelihara gotogis.com

 

3.     Pihak kami berhak untuk mengubahsuai terma dan syarat ini mengikut keperluan dan kepentingan semasa.

 

4.     Tuan/puan adalah dilarang sama sekali menerbit dan mengedar dalam bentuk apa jua pun tanpa persetujuan dan kelulusan pihak kami.

 

5. Bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

 

 

 

 

 

Sila kemukakan bukti pembayaran beserta maklumat pembayar seperti di bawah kepada kami.

 

 

Maklumat Pembayaran :

1.     Nama :

 

2.     e-mail :

 

3.     Alamat :

 

4.     Nombor HP/Nombor Talipon Rumah/Pejabat :

 

5. Harga Per Unit : RM30.00 (Semenanjung Malaysia sahaja)

(termasuk kos penghantaran)

 

6. Kuantiti : _______unit

7. Jumlah Bayaran (RM) : __________

 

8.     Tarikh Bayaran : _____________ dan Masa : ____________

 

 

 

Pembayaran bolehlah dibuat melalui www.maybank2u.com.my :

 

Maybank Bank : 564418700032 (jasmari)