Cara Capaian

 

Item 1 (e-book)

E-Book : Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional Dan MapBasic

E-Book : Tips Penggunaan Perisian MapInfo Professional

E-Book : Tips Penggunaan Perisian MapBasic

 

 

Package ini ditawarkan kepada pembaca yang membuat pembelian melalui www.gotogis.com sahaja.

 

 

Harga Per Unit : RM30.00

 

 

 

 

Sila maklumkan kepada kami melalui email admin@gotogis.com atau entermap@yahoo.com untuk mendapatkan buku/produk di atas.

 

 

 

 

*Sebelum meneruskan pembelian, sila rujuk Kaedah Penghantaran dan Terma Dan Syarat Pembelian.

 

 

 

Kaedah Penghantaran Produk dan Capaian

 

1.  Sebaik sahaja menerima email dan slip pengesahan pembayaran dari pihak tuan dan transaksi disahkan betul, pihak kami akan mengemukakan username dan password untuk digunakan bagi melayari produk e-book di atas.

 

2. Sila hubungi pihak kami melalui email admin@gotogis.com atau entermap@yahoo.com sekiranya pihak tuan masih belum menerima username dan password tersebut dalam tempoh 2 hari selepas tempahan dan bayaran dibuat.

 

 

Terima kasih di atas sokongan tuan/puan.

 

 

 

Terma Dan Syarat Pembayaran/Pembelian Produk

 

1.      Proses penghantaran produk ini akan dilaksanakan sebaik sahaja pihak kami menerima bukti slip bayaran daripada tuan/puan dan setelah transaksi tersebut disahkan betul.

 

2.     Produk ini adalah hak milik terpelihara gotogis.com

 

3.     Pihak kami berhak untuk mengubahsuai terma dan syarat ini mengikut keperluan dan kepentingan semasa.

 

4.      Tuan/puan adalah dilarang sama sekali menerbit dan mengedar dalam bentuk apa jua pun tanpa persetujuan dan kelulusan pihak kami.

 

5.    Bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

 

 

 

Sila kemukakan maklumat pembayaran seperti di bawah kepada kami.

 

 

Maklumat Pembayar :

1.     Nama :

 

2.     e-mail :

 

3.     Alamat :

 

4.     Nombor HP/Nombor Talipon Rumah/Pejabat :

 

5.    Harga Per Unit : RM30.00

 

6.    Kuantiti : _______unit

 

7.    Jumlah Bayaran (RM) : __________

 

8.     Tarikh Bayaran : _____________ dan Masa : ____________

 

 

 

Pembayaran bolehlah dibuat melalui www.maybank2u.com.my (Nombor Akaun: 564418700032 )