Belajar GIS Dalam Talian

RM30.00 per unit

Bahan rujukan ini disediakan khusus untuk keperluan para pelajar, kakitangan awam mahupun swasta dimana penekanan topik adalah kepada kaedah penggunaan perisian MapInfo Professional dalam kerja-kerja pembangunan Data GIS

Buku (Cetakan A4 size) :

2. Penggunaan Perisian MapInfo Professional Dalam Kerja-kerja Pembangunan Data GIS

RM30.00 per unit

Bahan rujukan ini dalam bentuk e-book. Pembaca perlu menjadi ahli E-Book Full Version bagi mendapatkan bahan rujukan ini.

1. E-Book : Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional

Senarai Produk/Bahan Rujukan GIS