Login E-Book Full Version


Login E-Book (Full Version) :


Username
Password
window.navigate('index.html')"; } } $link = mysql_connect("mysql",$mysql_username,$mysql_password) or die ("Unable to connect to SQL server"); mysql_select_db($mysql_database,$link) or die ("Unable to select database"); $query="SELECT * FROM user_dev where ses='$ID1'"; $result=mysql_query($query); $num=mysql_numrows($result); mysql_close(); $i=0; while ($i < $num) { $ses=mysql_result($result,$i,"ses"); $name=mysql_result($result,$i,"name"); $user=mysql_result($result,$i,"user"); $app1=mysql_result($result,$i,"app1"); $app2=mysql_result($result,$i,"app2"); $app3=mysql_result($result,$i,"app3"); $app4=mysql_result($result,$i,"app4"); $app5=mysql_result($result,$i,"app5"); $i++; } Print "WelCome: ".$name; if ($app1=="1") $url1="e_book_arcgis_231109.php"; elseif ($app1=="0") $url1="main_dev_user.php"; if ($app2=="1") $url2="e_book1_dev11012009.php"; elseif ($app2=="0") $url2="main_dev_user.php"; if ($app3=="1") $url3="ebookmapbasic.php"; elseif ($app3=="0") $url3="main_dev_user.php"; if ($app4=="1") $url4="e_book_PCI_301109.php"; elseif ($app4=="0") $url4="main_dev_user.php"; if ($app5=="1") $url5="produk_usahawan121209.php"; elseif ($app5=="0") $url5="main_dev_user.php"; else {$url6="/tempahanproduk/produk_gotogis1.html"; ?>
Online GIS Training
Penyediaan laman web ini adalah sebahagian daripada usaha dalam menyediakan bahan rujukan dan panduan awal kepada  para pembaca dalam kerja-kerja penyediaan pangkalan data dan pembangunan sistem aplikasi dengan pendekatan Sistem Maklumat Geografi (GIS).


Ia diharap dapat membantu para pembaca khususnya bagi mereka yang memilih perisian MapInfo Professional, PC ArcInfo/ArcInfo, ArcView, Erdas, ArcIMS, Avenue dan MapBasic sebagai perisian utama dalam perlaksanaan Sistem Maklumat Geografi (GIS).


Bahan rujukan ini mendedahkan secara praktikal kaedah yang sering digunakan oleh kebanyakan Agensi/Organisasi/Syarikat Perunding GIS dalam melaksanakan kerja-kerja penyediaan data GIS. Ia menyenaraikan secara terperinci kaedah penyediaan data digital GIS agar ia dapat difahami dengan mudah oleh para pembaca. Para pembaca hanya perlu mengikuti setiap prosidur yang disenaraikan dalam laman web ini bagi membolehkan mereka menguasai bidang ini dalam masa yang singkat.Untuk melayari e-book, pembaca perlu mendapatkan Username dan Password dengan menjadi ahli e-book Full Version.
Jadi Ahli e-Book (Full Version):
e-book Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional Dan MapBasic
Produk e-book
e-book Tutorial ArcGIS
Produk e-book
e-book Tutorial PCI Geomatica
Produk e-book
Hakmilik Terpelihara 2014, gotogis.com
Pihak gotogis.com tidak bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kerosakan kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini.
Login E-Book Full Version
Hubungi Kami :
GotoGIS.com
Your OnLine GIS Training WebSite