e-Book Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional Dan MapBasic
  

                   
Produk e-Book :
  

                   
Tips Penggunaan Perisian MapInfo Professional
  

                   
Send To Friends
Home
OnLine GotoGIS Training Products
GotoGIS.com
Your Online GIS Training WebSite
Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional mengandungi 9 topik yang memberi pendendahan awal kepada para pembaca dalam mempelajari perisian ini.
Ia memberi penekanan kepada aspek penyediaan data digital peta iaitu kaedah pendigitan peta, kemasukan data atribut peta dan seterusnya kepada kaedah penyediaan susunatur peta untuk cetakan.

Di samping itu disenaraikan tips pengguna perisian ini
yang sering digunapakai khasnya bagi keperluan pembangunan data GIS.

Mengandungi teknik-teknik penggunaan fungsi-fungsi MapInfo Professional yang meliputi topik-topik Paparan Peta/Data Atribut, Manipulasi Data Peta, Manipulasi Data Atribut, Petukaran Format Data, Kordinat Peta dan Petukaran Luas Dan Jarak.
Tips dalam bahan rujukan ini dapat melengkapkan teknik-teknik sedia ada dalam e-book Cara Mudah Menguasai Perisian MapInfo Professional.
Panduan Memaparkan Produk E-Book (Demo Version)


Panduan Memaparkan Produk E-Book (Full Version)

e-Book
Topik 3
Topik 4
Topik 5
Topik 6
Topik 7
Topik 8
Topik 9
Tips Penggunaan Perisian MapInfo Professional (MapInfo Pro Versi 8.0)
Tips Penggunaan Perisian MapInfo Professional (MapInfo Pro Versi 10.0)
Topik 2
Topik 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Untuk melayari e-book Cara Mudah Menguasai MapInfo Professional Dan Mapbasic, pembaca perlu mendapatkan Username dan Password dengan menjadi ahli e-book Full Version.
Jadi Ahli E-Book (Full Version)
Bahan Rujukan GIS
Tips Perisian Mapbasic (MapBasic Versi 7.0)
Tips Perisian MapBasic (MapBasic Versi 9.5)