Pertukaran Unit Keluasanseperti hektar, meter persegi, kaki persegi dan sebagainya

 

Berikut disenaraikan unit keluasan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

acre" acres
"hectare" hectares
"perch" perches
"rood" roods
"sq ch" square chains
"sq cm" square centimeters

"sq ft" square feet
"sq in" square inches

"sq km" square kilometers

"sq li" square links
"sq m" square meters

"sq mi" square miles
"sq mm" square millimeters
"sq rd" square rods
"sq survey ft" square survey feet
"sq yd" square yards

Contoh bagi menukarkan keluasan kepada unit Hektar.

 

               Buka fail (Fail Open File) .tab yang berkaitan, contoh Lot_PTP.tab

               Tambahkan Nama Medan Data (Field Name) Area_Hectaredan Type adalah Float dengan menggunakan menu Table MaintenanceTable Structure.. (Sila lihat contoh mukasurat disebelah.)


               Klik OK

Buka semula fail (Open File) Lot_PTP tersebut dan paparkan jadual browser.

Didapati senarai data keluasan bagi Area_Hectare adalah 0.

 

Ukuran keluasan bagi lot-lot tanah ini dalam keluasan hektar boleh diperolehi dengan menggunakan menu Update Column.

               Klik pada menu Table Update Column..

Dialog Update Column akan dipaparkan. Masukkan nama fail dan medan data yag berkaitan dalam ruangan yang disediakan. Lihat contoh di bawah.

Klik OK

 

Hasilnya, nilai keluasan dalam unit hektar diperolehi seperti disenaraikan dalam jadual di bawah.

Keluasan dalam hektar